Logo
Printaj ovu stranu

Zdravlje

Ko god želi da mu hrana ne šteti, ne treba jesti dok ne osjeti glad. A kada jede, neka kaže: ‘U ime Allaha, sa Allahom.’

A A A
Za sve bolesti

Za sve bolesti

Ali ibn Ishaq al-Basri prenio je od Zekeriyyaa, od Ibn Adema al-Maqrija, koji je služio Imama Ridu – mir neka je na nj – u Horasanu, da je Zekeriyya rekao:

“Jednog dana Imam Rida mi reče: ‘O Zekeriyya!’ Odgovorih: ‘Tebi sam na usluzi o sine Allahova Poslanika.’ On reče: ‘Uči sljedeće za sve bolesti: O Darivaoče izlječenja i otklanjaoče bolesti, otkloni od mene moju bolest. Bit ćeš izliječen, ako Bog da.’”

Muhammed ibn Ismail prenio je od Muhammeda ibn Halida Abu Abdillaha, od Sa'dana ibn Muslima, od Sad ibn al-Mewle, koji je rekao:

“Abu Abdillah – mir neka je na nj – izdiktirao nam je dovu zvanu S­veobuhvatna, a koja glasi: ‘U ime Allaha Milostivog Samilosnog, u ime Allaha s čijim imenom ništa ne može nauditi ni na Zemlji ni na Nebe­sima. O Allahu, molim te tvojom čistoćom, prefinjenošću, svetošću, savršenošću, opstojnošću, Tvojom zaštitničkom prirodom, Tvojom neokrnjenošću, i Tvojim blagoslovljenim imenom, kojim kada god neko nešto zatraži, Ti mu se odazoveš. Blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu i izliječi me od moje patnje, oporavi moj sluh i moj vid, moju ruku i moje noge, moju kosu i moju kožu i moj stomak. Sigurno si Ti veličanstven i kadar da daš kome god hoćeš, Ti si premoćan nad svim stvarima.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija "Mulla Sadra", Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Zadnji put promijenjen: Nedjelja, 13 April 2014 10:12
Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281