Logo
Printaj ovu stranu

Zdravlje

Ko god želi da mu hrana ne šteti, ne treba jesti dok ne osjeti glad. A kada jede, neka kaže: ‘U ime Allaha, sa Allahom.’

A A A
Bradavice

Bradavice

Salih ibn Muhammed al-Anbari prenio je od Al-Nadr ibn Suwejda, od Abdullaha ibn Sinana, od Awn ibn Abdullaha, da je Abu Abdillah – mir neka je na nj – rekao: “Pređite svojom rukom preko bradavica (izra­slina) i recite: ‘U ime Allaha, Blagog i Milostivog. U ime Allaha i sa Al­lahom, Muhammed je Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu. Nema moći ni snage osim kod Allaha, Na­juzvišenijeg i Najmoćnijeg. O Allahu, otkloni od mene moju patnju.’ Pređite rukom preko toga i ponovite dovu tri puta.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija "Mulla Sadra", Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Zadnji put promijenjen: Nedjelja, 13 April 2014 10:20
Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281