Registracija

Prijavite se na portal

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Kreirajte račun

Polja oznacena sa zvjezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Učitava...
Početna Pitanja i odgovori Pitanja Upiranje prsta na ranu
 1. anonymous

  Upiranje prsta na ranu


  "Kako biste shvatili logiku islama"

  Da su šije shvatile logiku islama (a u islamu nema logike) onda ne bi potirali mesh odozgo, sa gornjeg dijela stopla, nego odozdo, sa unutrašnjeg na kojem se hoda (kad bi bili logike). Ujedno i pitanje zašto ostavljate pranje nogu kod abdesta, jer ni po jednom mezhebu (od četiri) namaz vam nije isparavan. Znaju se pravila mesha za musafira i onoga koji nije na putu (24 ili 72 sata), znači namazi koje obavljate su vam nevaljani i neispravni, uostalom vi ih obavljate na pločicama i kakve veze to ima sa vjerom? Je li Poslanik stavljao pločice kada bi išao na sedždu?

  "Upiranje prsta na ranu"

  Žalosno je što je tako, ostavite svoju batil akidu i bićete nam braća, sve dok se to ne ostavi, uzaludni su pokušaji jedinsta i vahdeta muslimana jer je vjera i ispravna akida ta koja će ih jedino čvrsto ujediniti. Tako nešto se desilo izmađu Iranaca (uleme) i sunijske uleme Pakistana i Afganistana, čak je i potpisano od strane šija da neće psovati Poslanikove ashabe, ali to nisu ispoštovali. Uostalom, sve vrijeme mi pričas nešto okolo, reci mi sada jasno i čitko kakvog si ti mišljenja o ashabima? Jesu li nevjernici tj. murtedi? Šta kažeš na ajet: Allah je zadovoljan sa onima koji ti dadose zavjet ispod drveta (To su bili ashabi, kako Allah može biti zadovoljan s murtedima)?

  Tekija koju spominješ i navodiš kao dokaz "kuna neteki halfe en-nebiji" ovdje znaći skrivati se (znači Alija je bio kukavica u ratu, tako po vama ispada, jer se skrivao iza Poslanika), a ja ne govorim o skrivanju, nego o temelju akide isna ašerija, zbog čega im je potrebna tekijja ili tukijja sa sunijama ako ih smatraju braćom? Ne, nego su sunije za vas vehabije, mušrici i kafiri jer ne vjeruju u ismet imama... U knjizi Protokoli šija na desetine tekstova iz temeljnih šijskih izvora tvrde kako Mekku i Medinu treba osloboditi od nevjernika. Možda Mekku i Medinu drže Amerikanci ili Židovi?

  Dokaz koji si naveo je pod meselom "ikrah" a ne "tukjim" i u islamu je dozvoljeno pod prisilom, prijetnjom po život izgovoriti riječi ili djelo kufra.

  Šta kažeš za Majke vjernika, a naročito Aišu, r.a., najdražu Poslaniku, je li kurva? (vel ijazu billah) Da nas Allah sačuva zabluda.

  Hoćeš li da ti pošaljem sliku vaše šitske Kabe, jer vama ona u Mekki nije potrebna, pošto je u rukama "nevjernika" (ili je potraži na netu, pa vidi kako tavafe oko nje). Koliko to muslimani imaju kaba? A vašu sam lično vidio.

  Moj profesor, koji mi je predavao firek islamije, i firek muntesibe ile-l-islam, ima tzv. Fatimin Kur'an, koji je veći od sunijskog.

  Imam Malik vas tekfiri: U ajetu Muhamed je Allahov poslanik, a oni koji su sa njim... lijegize bihimul kufar – da bi njima naljutio nevjernike tj, ashabima, pa je Malik rekao: "Svako onaj ko je ljut i mrzi ashabe ubraje se u nevjernike."

  Ako ja nisam lično vidio ta dešasvanja oko Kabe, vidio sam na desetine puta šije u Medini, na Bekiji (ili na groblju šehida, tj. Uhudu) kako se vješaju i prizivaju umrle, udaraju se po obrazima i nariču (kao Srpkinje i vlahnje kod nas). U posjeti pećini Hira, čujem ih kako prizivaju Aliju i Husejna, pa im kažem: "Alija vas ne čuje, Allah je taj koji se odaziva molbama, a ne mtrvi" – jedna se žena samo osmjehnu i nastavi dalje da priziva. Možda ni to nisam vidio ili sam u snu bio?

  Islamski ummet je saglasan o ispravnosti (poslije Kur'ana) Buharije i Muslimovog Sahiha. Šta kažeš za hadis "Njih ne voli osim iskreni, pravi vjernik, a ne mrzi ih osim munafik"? Misli se na Ensarije.

  Na kraju (ako si Bosanac) pročitaj knjigu Halida Tulića Veliki šejtan, tamo ti je sve argumentovano, imaš i slike zločinaca koji su pokušali dignuti Harem eksplozivom u zrak, ali ih je Allah otkrio i njihove planove osujetio.

  Evo sljedeća djela za čitanje (pretpostavljam da poznaješ i arapski):

  1) Usulu šija isna ašerije (Nasir El-Kafar) Ova knjiga je u tri toma, i za svako pitanje pisac je naveo riječi i knjige šijske uleme, jer ti tražiš dokaze, a ne samo optužbe.

  2) Minhadžu sunne en-nebevije (Ibn Tejjmije) 9 tomova

  3) El-milel ve nihal (Šehrestani)

  4) Dirasetu firek fi tarih muslimin (šije i havaridž) Ahmed Dželi

  Pogledaj rasprave sa kanala "Mustekila" između šija i sunija, ako ti bude trebalo još, javi se.

  Molim Allaha da budem u društvu desetorice obradovane Džennetom, a svako ko psuje ashabe da bude u društvu Ebu Lu'lua Nedžusije (Vidi slike kako mu veličaju grob i kako je ukrašen kao kod kršćana cvijećem i svijećama).

  Odgovor

  Dragi brate, zašto si ljut toliko da kažeš kako u islamu nema logike? Zaista, ukoliko religija koja je objavljena da zauvijek odgaja čovječanstvo i koja treba davati odgovore na sva pitanja, sumnje, dileme i prigovore, ne bude to činila logičnim mjerilima, na temelju kakvog mjerila i na kojim će temeljima to činiti?

  Ko će biti spreman prihvatiti riječ religije koja tvrdi da se temelji na ljudskoj prirodi (fitretu) i čije nastojanje je da na svim raspućima uvijek odabire put istine i sreće, a da se suzdržava od neistina i zla, ukoliko ona bude nelogična? Da li u svijetu – i u prošlosti i u sadašnjosti – može da se nađe neka ideologija ili škola koju ljudi slijede, a da se ne temelji na logici?! To je zaista, čudan stav.

  Što se tiče Vašeg zapažanja, dragi brate, o tome kako razumijete logiku islama... Sasvim je lahko otvoriti oči. Božija knjiga i Poslanikov sunnet su jasnije od svega drugog predstavili Božiju poruku ljudima. Božija knjiga je poruka za cijelo čovječanstvo, a ne samo za one koji tvrde kako u islamu nema logike! Usput, kada već tvrdite da u islamu nema logike, otkud pitanje da su shvatili logiku? Ovo je očigledna kontradikcija u vašem izlaganju.

  Što se tiče Vašeg stručnog zapažanja: "da ste shvatili logiku onda ne bi potirali mesh odozgo, sa gornjeg dijela stopla, nego odozdo, sa unutrašnjeg na kojem se hoda" u odgovoru kažem da fikhske razlike među mezhebima nisu dokaz da u njima nema logike. Jer, ukoliko bismo prihvatili ovu sintagmu "bez logike", u tom bismo slučaju morali kazati da nijedan od islamskih mezheba "nema logike", jer da ne postoje razlike u mišljenjima, u tom slučaju ih ne bi bilo dva, tri, četiri i pet. Da li su četiri sunijska mezheba međusobno indentična u svim mišljenjima? Ako jesu, u tom slučaju izraz "četiri mezheba" nema nikakvog smisla.

  Dakle, dragi brate, razlike u shvatanju hadisa o islamskim propisima ne znače nepostojanje logike, i ne treba se tako nezrelom klevetom obraćati i tako nelogično govoriti kada je riječ o datoj temi.

  Što se tiče pitanja u vezi pranja nogu, odgovor je kao i prethodni, riječ je o različitom shvatanju hadisa. Da ne postoje razlike u mišljenju i stavovima, u tom slučaju bi u temelju bio zaustavljen spoznajni i misaoni razvoj čovjeka.

  Što se tiče obavljanja namaza na pločicama, što po vašem mišljenju nema veze sa vjerom (pitate se je li Poslanik stavljao pločice kada bi činio sedždu), da bi dragi brate, postalo jasno o čemu je riječ, citirat ću samo nekoliko hadisa i predaja:

  1."Učinjena mi je zemlja mjestom za činjenje sedžde i čistećom." (džu'ilet li el-erdu mesdžiden va tahura – Sunen Bejheki, svezak I, str. 212; Sahih Buhari, svezak I, poglavlje o namazu; Iktidau sirati-l-mustekim, Ibn Tejmije, str. 332)

  2. "Spusti lice svoje zarad Allaha na zemlju." (Terrib vedžheke lillahi – Kenzu-l-ummal, svezak VII, str. 465, poglavlje o namazu, sedžda i ono što je vezano za nju)

  3. Ovaj hadis prenosi Ummu Seleme od Poslanika, s.a.v.a.: "Vidjela sam Poslanika da kada čini sedždu, čelo i nos spušta na zemlju."

  4. Neki od ashaba, poput Enesa ibn Malika i Ibn Abbasa, kao i neke od Poslanikovih žena, poput Aiše i Ummu Seleme prenose: "Poslanik je činio sedždu na humri, tj. jednoj vrsti hasure, ispletene o palminog lišća." (Sunen Bejheki, svezak II, str. 421, knjiga o namazu, poglavlje o sedždi na humri) Ušao/la sam kod Poslanika, a on klanja na hasuri. (Sunen Bejheki, svezak II, str. 421, Knjiga o namazu, poglavlje o sedždi na hasuri)

  5. Ebu Seid, Poslanikov ashab kaže: "Došao sam kod Poslanika, i zatekao sam ga da obavlja namaz na hasuri."

  6. Ibn Omer bi kada bi spuštao glavu na sedždu rukom pomicao platno amame, kako bi čelo spustio na zemlju. (Sunen Bejheki, svezak II, str. 421, Knjiga o namazu, poglavlje o micanju tkanine sa čela prilikom sedžde)

  7. Džabir Ibn Abdullah Ensari kaže: "Klanjao sam podne-namaz sa Poslanikom i za tu priliku bih uzimao šaku kamenja u ruke da bi ih rashladio, u namazu bih čineći sedždu spuštao čelo na te kamenčiće." (Sunen Bejheki, svezak II, str. 421, Knjiga o namazu, poglavlje o micanju tkanine sa čela prilikom sedžde)

  8. Ibn S'ad, umro 209 godine po Hidžri, u knjizi Et-Tabekatu-l-kubra u VI svezku opisujući Masruka Ibn Edžda'a prenosi da je u toku putovanja brodom sa sobom nosio nešto poput malehne kockice od osušene zemlje kako bi na njoj činio sedždu u namazu.

  Postoji veliki broj hadisa u vezi sa ovom temom. Šta vam ovim želim dati do znanja? Dragi brate, nije sve baš tako kako ste vi umislili, niti kako vas je to vaš učitelj poučio. Niti je baš tako da ste ti i tvoj učitelj pokupili sve znanje svijeta.

  Uvaženi Šejh Šeltut, jedan od velikih učenjaka islamskoga svijeta, azharski muftija, izdao je fetvu o ispravnosti pet islamskih mezheba. Razlog je sasvim jasan: razlilaženje u naučnim pitanjima i raspravama sasvim je prirodna stvar, koju možemo vidjeti i u društvenim, empirijskim znanostima, u tefsiru itd.

  Što se tiče objašnjenja kako glagol neteki znači skrivati se, bilo bi bolje da onaj koji vam je to napisao i objasnio prvo pročita makar jednu knjigu arapskih leksema da bi otkrio razliku značenja između neteki i nahtefi. Glagol koji znači "skrivati" izveden je iz korijena h-f-j, a glagol u značenju "zaklanjanja" od korjena n-k-j.

  Kako bi bilo lijepo da se usredsredimo na hadis od Poslanika, s.a.v.a., u kojem kaže: “Vaše pismo je mjera vašeg znanja i razuma, zato budite pažljivi kako pišete pisma.”

  Svako ko je upoznat samo sa početnim stepenom arapske gramatike ili koji je upoznat samo sa razlikama arapskih leksema, nasmijat će se ovoj vašoj tvrdnji.

  Vaša konstatacija da je Ali bio kukavica u ratu, ne samo da je uvreda hazreti Alije, već je i otvorena laž, štaviše velika kleveta, koju vi svakako trebate opravdati i za nju dati odgovor na Sudnjem danu, pred Allahom u prisustvu Poslanika. Bićeš pitan otkuda ti to da čovjeku koji je lomio vratove oholim Arapima idolopklonicima i koji je cijelim svojim bićem branio tevhid, nubuvet, Kur'an, moral i čovječnost – ti odrediš i pripišeš tako ružan atribut, njemu, čije je srce drhtalo jedino pred Božijom veličinom i pred zakonima vjere, a od koga su drhtali mušrici inadžije. Na ovaj ste način uvrijedili i cio muslimanski svijet, jer ne postoji mezheb koji Aliju ne smatra halifom muslimana i nasljednikom Poslanika. Tako da ova uvreda dotiče bez razlike sve vjernike. Najzad, zar hazreti Alija nije jedna od najistaknutijih ličnosti i ashaba Božijeg poslanika, koji je bio prisutan zavjetu ispod drveta? U tom slučaju kako je moguće da ga opišete osobinom, kojoj nikada ni blizu nije bio?

  Konačno, nadam se da ćete pri pisanju i govoru povesti računa o poštivanju šerijatskih propisa i ljudske etike.

  U vezi tekije sa braćom sunijama

  Nažalost, ovo kur'ansko i razumsko načelo je zlom propagandom i neprosvijećenim anatemisanjem pretvoreno – u očima nekih muslimanskih skupina – u nešto što se protivi vrijednostima. I to onda kada je ovo načelo veoma potrebno i prisutno u bliskim krugovima. Naprimjer, majka koja krije neke riječi svoga djeteta od babe i o kojima ne priča sa njim, da li to čini iz neprijateljskih pobuda prema mužu i prema djetetu ili da bi održala mir u krugu porodice, da bi u odgovarajuće vrijeme dala potrebno objašnjenje?

  Naprimjer, kada šijski mudžtehidi zabrane upotrebu mohra (zemljane pločice) u namazu u Mekki i Medini, to je samo iz razloga što on može biti povod nerazumijevanja. Kada je dr. Jusuf Kardavi prisustvovao Islamskoj konferenciji u Teheranu, i čuo za ovo pravilo, bio je oduševljen, jer to je veoma važan korak i naučno sredstvo postizanja islamskog jedinstva u svijetu, i kao takvo mora biti pohvaljeno i podržano.

  Dakle, dragi brate, nije podrebno duboko posmatranje, pogledaj čak površno i vidjet ćeš koliko u svom vlastitom privatnom životu koristiš zadržavanje i skrivanje stvari za sebe, i to prema svojim najbližim, poput oca, majke, brata, sestre i bliskih prijatelja. Međutim, to što mnogo puta prešutiš, to što nebrojeno puta ne kažeš, nije jer ih mrziš, već iz prostog razloga što je u tome dobrobit za krug u kojem živiš.

  Dakle, tekija koja u značenju zadržavanja i čuvanja vrijednosti kako ne bi bile oštećene, je racionalno načelo i princip, a to i Časni Kur'an, knjiga misli i razuma, prihvata i podvlači.

  Ukoliko ne možeš kroz nekoliko redaka u potpunosti da shvatiš vrijednost i suštinu tekije, možemo napisati o tome esej, kako bi sagledao njenu zbilju, i da shvatiš da u tome ne postoji nikakva dvoličnost, niti da je to neko možda izmislio.

  Tvrdnja da šije žele Mekku i Medinu da oslobode iz ruku nevjernika

  Ove riječi su izvađene iz foldera u koje su smještene precizno skovane laži koje proturaju neprijatelji svih muslimana i islama, kojima uopće nije bitno ko su i gdje su oni, a koje prihvataju i na koje nasjedaju samo naivne i neobaviještene osobe.

  Što se ikraha i tukije tiče, i objašnjenja da je moj dokaz ikrah a ne tukija, bilo bi mi drago i bio bih vam veoma zahvalan na tome da mi naučno, precizno i argumentirano napišete nešto o razlici ova termina.

  Što se Poslanikovih žena tiče, sasvim je sigurno da svi muslimani, pa između ostalih i šije, nikada sebi ne daju za pravo da osobama koje Kur'an naziva majkama pravovjernih, pripisuju čak i najmanju nedoličnu stvar, jer na taj bi način uvrijedili svetu ličnost Poslanikovu, a da ne govorimo o riječi koju vi u svome pitanju komotno izgovarate na sav glas. Međutim, nikada se Poslanikove žene ne smatraju bezgrješnim osobama, kao što je izvjesno da se prihvata upravo ono poštovanje i ona čast koju im daje Časni Kur'an i koju prihvataju svi muslimani svijeta. Među njima je, zbog toga što su ljudi i što su vjernice, situacija takva da su neke od njih bolje od nekih drugih. U to nema nikakve sumnje, kao što nijedan razum ne može prihvatiti činjenicu da su Poslanikovi ashabi svi bili istom stepenu uma, morala ili takvaluka. Kao što i Kur'an Časni ovo isto govori i o Božijim poslanicima, od kojih su neki bili bolji od drugih.

  Što se tiče slike Kabe među šijama

  Dvije tačke vam mogu kazati, kako bi pitanje postalo jasno poštovanim čitaocima, te kako bih na taj način osujetio manipulaciju i osudu.

  Prvo, ne postoji ljudsko društvo, zajednica ili skupina za koju se može tvrditi kako su svi unutar nje razumni, intelektualci i kako se svi drže osnovnih načela. Moguće je čak da se i na nivou porodica ustvrdi kako neki članovi porodice usljed neznanja povlače poteze suprotne dobrobiti te skupine. Zato niko ne tvrdi da su sve šije na visokom racionalnom nivou, da su isti te da se strogo pridržavaju praktičnih vjerskih odredbi i vjerovanja. Isto je stanje i među sunijama i u drugim ideologijama diljem svijeta, što je vjerovatno svim ljudima jasno, te nema potrebe da se argumentira.. Dakle, pojedinci koji su ili neznalice ili neprijatelji u odori prijatelja, poduzeli su određene korake, i ta skupina bi zbog toga trebala biti prozvana i demantirana. A nije pravilo, niti je normalno da njihovo neodmjereno i pogrešno djelo bude pripisano svim ljudima. Najzad, ovo je kur'anska regulativa: I niko neće teret grijeha tuđeg nositi.

  Dakle, Časni Kur'an nas uči da prestup i grešku pojedinca ili grupe dovedemo u vezu sa tim pojedincom ili tom grupom, a ne svim ljudima koji imaju nekih dodirnih tački s njima.

  Drugo, poželjno je da musliman, kada nešto prenosi i govori o nečemu iznese sve u vezi toga i da na osnovu cjelovite slike donese sud. Zato, pitanje je zašto, dragi brate, niste spomenuli fetve fakiha sljedbenika Ehli-bejta, poput ajatollaha Mekarim Širazija u vezi zabrane takvih djela? On kao je mudžtehid, merdža taklid i šef islamskog sveučilišta u Komu, kao zvanični predstavnik održao govor i dao je fetvu o zabranjenosti (haram) ovakvih djela, jer u strogoj su suprotnosti sa šerijatom. Da li se može jedno djelo koje je učinila skupina neznalica, a koje je vlast IR Iran strogo osudila i pohapsila, djelo koje je i mudžtehid osudio kao haram, dovesti u kontekst sa svim šijama, a da se ne spomene hapšenje i da se ne spomene fetva o zabrani takvog djela?!

  Da li je prihvatljivo, i to od muslimana, sljedbenika Kur'ana, ovakvo nepotpuno prenošenje, te presuda na osnovu iste bez da se ispita i druga strana priče i da se sagleda cijela istina, i to na Dan za koji se kaže: Danas je mjerilo Istina.

  Što se tiče ostalih stvari, poput mezara Bekija, šehida, pećine Hira, riječ je o opsežnoj temi, koju možemo načeti drugi put, kako bi ti i te stvari bile pojašnjene.

  Što se tiče predložene literature, iščitao sam ih već, kao što sam čitao i knjige suprotnog sadržaja. Ako Bog da, i vi pročitajte obje skupine knjiga, te pošteno presudite.

  Na kraju i ja, poput Tebe uvaženi gospodine, molim Uzvišenog Boga da budem u skupini onih deset koji su od Poslanika dobili obećanje Dženneta.

  U isto vrijeme, poput vas, odričem se Ebu Lu'lua, a molim Boga da me proživi sa Poslanikom, čistim Ehli-bejtom i odabranim ashabima.

×

Log in