Logo
Printaj ovu stranu

Mudrosti Vjerovjesnika islama

A A A
Očajavanje (kunut)

Očajavanje (kunut)

Pokuđenost gubljenja nade u Božiju milost 

قَالَ وَ مَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

 Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli“ – reče on.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Razvratnik koji se nada milosti Boga Svevišnjeg bliži joj je od pokornoga koji gubi nadu u milost Gospodara.“[2]

Upozoravanje na gubljenje nade u milost Boga Svevišnjeg

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji je rekao: 'O čovječe..., ne obeshrabruj ljude u očekivanju milosti Boga Svevišnjeg dok je u isto vrijeme očekuješ za sebe!'“[3]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija "Mulla Sadra", Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Hidžr, 56.

[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 140, predaja 5869.

[3] Sahifetu-l-Imami-r-Rida, str. 87, predaja 15.

Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281