Logo
Printaj ovu stranu

Mudrosti Vjerovjesnika islama

A A A
Podmićivanje (rišva)

Podmićivanje (rišva)

Podmićivanje je nevjerovanje (kufr)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se podmićivanja jer ono je samo nevjerovanje. Podmićivač neće osjetiti miris Dženneta.“[1]

Pokuđenost podmićivača, primaoca mita i posrednika među njima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prokletstvo Božije je na podmićivaču i primaocu mita.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog je prokleo podmićivača, primaoca mita i posrednika u podmićivanju među njima.“[3]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija "Mulla Sadra", Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Biharu-l-envar, sv. 104, str. 274, predaja 12.

[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 113, predaja 15078.

[3] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 1143, predaja 15080.

Zadnji put promijenjen: Petak, 11 Decembar 2015 15:39
Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281