Logo
Printaj ovu stranu

Ishrana

A A A
Dunja

Dunja

Al-Hidr ibn Muhammed prenio je od Ali ibn al-Abbasa al-Hurazija, od Ibn Faddala, od Abu Basira, od Es-Sadika – mir neka je na nj – od svog oca, od svog djeda, od Emir al-mu'minina, koji je rekao:  “Jedenje dunje povećava snagu i uklanja slabost.”

Al-Aš'as ibn Abdullah ibn al-Aš'as prenio je od Ibn Muhammeda al-Aš'asa ibn Qajsa, od Kindija, od Ibrahim ibn al-Muhtara, od Ibn al-Mu­htara ibn Abu Ubejde, od Muhammed ibn Sinana, od Talhe ibn Zejda, koji je rekao:

“Pitao sam Abu Abdillaha – mir neka je na nj – o kupingu subotom. On je rekao: ‘To uzrokuje slabost’ Rekoh: ‘Moja bolest je zbog moje slabosti i nedostatka snage.’ On je kazao: ‘Tada jedi slatku dunju s njenim sjemenom, jer ona uklanja slabost i pročišćava abdomen.’

Imam – mir neka je na nj – je također rekao: ‘Dunja posjeduje kvalitet koji ne posjeduje nijedno drugo voće.’ Ja sam kazao: ‘A šta je to?’ On reče: ‘Ona uklanja kukavičluk, to je poznato iz predaja poslanika Božijih, mir neka je na njih.’”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija "Mulla Sadra", Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Zadnji put promijenjen: Utorak, 12 April 2016 10:00
Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281