Logo
Printaj ovu stranu

Ishrana

A A A
Jasminovo (zambak) ulje

Jasminovo (zambak) ulje

Ahmed ibn Talib al-Hamdani prenio je od Muhammed ibn Ishaqa, od Muhammed ibn Saliha ibn Abdullaha ibn Zijada, od Al-Dahhaqa, od Ibn Abasa, koji je rekao:

“Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – je rekao: ‘Nema ništa bolje za tijelo nego al-raziqi.’ Upitah: ‘A šta je al-raziqi?’ On odgovori: ‘To je jasmin (zambak).’”

Hasan ibn al-Fadl prenio je od Hammada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha al-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao: “Jasmin je na­jbolja stvar čijim uljem ćete mazati svoje tijelo.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija "Mulla Sadra", Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Zadnji put promijenjen: Ponedjeljak, 03 Mart 2014 07:05
Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281