Logo
Printaj ovu stranu

Ishrana

A A A
Rogač

Rogač

Hunan ibn Ibrahim ibn Muhammed al-Kirmani prenio je od Mu­hammed ibn Numejra ibn Muhammeda, od Al-Mubaraka, od njegovih djedova, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Jedite rogač, mi, Ehli-bejt, ga volimo.”

Od Zeriha se prenosi da je rekao:

“Spomenuo sam Imamu Sadiku – mir neka je na nj – hadis koji se pripisuje Imamu Aliju – mir neka je na nj – u vezi s rogačem, na što mi je on rekao: ‘Jedite rogač, jer on jača mozak.’  Imam Sadik – mir neka je na nj – na to je rekao: ‘Da, i ja kažem da su oni dobri i za ko­like.’”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija "Mulla Sadra", Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Zadnji put promijenjen: Utorak, 12 April 2016 09:55
Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281