Logo
Printaj ovu stranu

Dove

A A A
Korisna dova za dječake

Korisna dova za dječake

Ishaq ibn Hassan al-Allaf al-Arif prenio je od Al-Husejna ibn Ma­hbuba, od Džemil ibn Saliha, od Darih al-Muharibija, koji je rekao:

“Navratio sam Abu Abdillahu – mir neka je na nj – a on je tražio zaštitu za malog dječaka riječima: ‘U ime Allaha, preklinjem te, o bolu, o vjetre – gdje god da se nalaziš sa dovom sa kojom je Božiji Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – i kojom je Imam Ali – mir neka je na nj – preklinjao džinne doline Al-Sabra te su oni odgovorili i poslušali, pa i ti odgovori i poslušaj i izađi iz toga, sina toga i toga odmah.’ Izgovorio je to tri puta.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Zadnji put promijenjen: Utorak, 03 Mart 2015 14:13
Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281