Logo
Printaj ovu stranu

Aktivnosti

Naše aktivnosti

A A A
Izložba i prodaja knjiga ispred BBI centra

Izložba i prodaja knjiga ispred BBI centra

Fondacija "Mulla Sadra" je uzela učešće na izložbi i prodaji knjiga na otvorenom od 4. do 13. jula 2108. godine koju je organizirala izdavalča kuća ART RABIC na platou BBI centra.

Radno vrijeme sajma je bilo od 9:00 do 22:00 sati.

Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281