Logo
Printaj ovu stranu

Aktivnosti

Naše aktivnosti

A A A
Nagrada za najbolje naučno djelo "Uvod u hermeneutiku" Ahmada Vaezija

Nagrada za najbolje naučno djelo "Uvod u hermeneutiku" Ahmada Vaezija

Ahmad Vaezi je na 26. međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu danas nagrađen za djelo "Uvod u hermeneutiku" u kategoriji Nauke.

"Uvod u hermeneutiku" u izdanju Fondacije “Mulla Sadra” u BiH djelo je istaknutog savremenog iranskog mislioca Ahmada Vaezija.

U njemu se pregledno i razložno obrađuju i izlažu kritici stavovi o hermeneutici, disciplini koja je sprva bila smatrana vještinom ostvarivanja potpunog i cjelovitog razumijevanja usmenih i pisanih izraza, da bi u sedmom desetljeću 20. stoljeća postala prevladavajuća struja savremenog zapadnog filozofskog mišljenja. 

Široj čitalačkoj publici se razjašnjava domet i dubina tema hermeneutike i ukazuje na činjenicu da su interakcija i upuštanje u izazovne rasprave unutar ovog spoznajnog područja prijeko potrebni. O značaju i vrijednosti djela govori i činjenica da je u Iranu proglašeno knjigom godine.

izvor:  klix.ba

Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini
[email protected]
Bihaćka 14, 71000 Sarajevo
Tel. 033 721-280 Fax: 033 721-281