Najbolja opskrba je ona koja zadovoljava osnovne potrebe.

Božiji Poslanik, s.a.v.a

Hadisi dana

Izbor hadisa po danima

Pitanja i odgovori