Usmjeravanje fitretskih težnji

Čovjek posjeduje mnoštvo instinkatâ, osjetila, emocija, sklonosti, podsticaja, duhovnih kvaliteta te psihičkih podražaja i refleksija itd., a što je sve zajedno postalo manje-više predmetom rasprave filozofa, psihologa, psihoanalitičara i dr. O spoznaji njihove zbilje, klasifikaciji i razlikovanju primarnog od sporednog te kakvoći pojave, razvoja i njihovoj vezi sa tjelesnim udovima, a posebno sa nervnim sistemom, mozgom i nervnim centrima, iznesena su raznovrsna mišljenja. Prenošenje i kritika tih misli nisu predmetom naše rasprave.

Mi ćemo se ovdje – bez prihvaćanja ili odbacivanja neke posebne filozofske, psihološke ili psihoanalitičke škole – pozabaviti promišljanjem te istraživanjem nekolicine prvobitnih fitret-skih skolonosti koje su nam dostupne, pri čemu ćemo nastojati istraživati njihove manifestacije i njihovo kretanje ka usavršavanju, kao i radnjama koje čovjek preduzima na putu njihovog udovoljavanja u raznim uvjetima i razdobljima života. Možda posredstvom iznesenog uspijemo pronaći put za spoznaju zbiljskog savršenstva i konačnog čovjekovog cilja. Jer, fitretske težnje pripadaju prvobitnim moćima koje je Ruka Stvaraoca utkala u čovjekovu prirodu, da bi se čovjek pod snagom djelovanja njihovih zahtjeva pokrenuo i priskrbio učinke rada, kretanja i svekolikog nastojanja te da bi – koristeći prirodne i stečene moći u vanjskom svijetu – prešao svoj put prema savršenstvu i sreći. U tom smislu, smjer ili smjerovi koji određuju ove sklonosti mogu nas, kao kazaljka busole, uputiti na njihov konačni put. Prema tome, neophodno ih je proučavati sa pažnjom, strpljenjem i sabranošću te nastojati – uzdržavajući se od mogućih predrasuda i brzopletih zaključaka – iz ovih razmišljanja izvući ispravne i neoborive zaključke. Na taj način mogli bismo steći ključ za riznice sreće.

SAMOSPOZNAJA I DUHOVNO UZDIZANJE
MISBAH YAZDI

Pitanja i odgovori